Saturday, February 11, 2017

Pengendalian Penyakit Mosaik pada Tanaman Bawang Merah

Mosaik merupakan salah satu penyakit pada tanaman bawang merah. Penyakit mosaik disebabkan oleh onion yellow dwarf virus (oydv). Penularan dapat melalui umbi yang dipanen dari tanaman yang sakit. Penularan dapat lintas generasi. Virus dapat hidup terus menerus dari musim ke musim dalam bawang yang telah terinfeksi.
gejala penyakit mozaik pada bawang merah

Penyakit ditandai dengan tanaman yang tumbuh kerdil, bentuk daun lebih kecil jika dibandingkan dengan tanaman yang sehat. Warna daun menjadi belang hijau pucat sampai bergaris kekuningan, seringkali disertai dengan pertumbuhan daun yang berpilin, sehingga tanaman nampak menjadi kerdil walaupun tidak mengalami pemendekan 

Pengendalian 

1. Penanaman umbi yang bebas virus dan ditanam di daerah bebas virusyang letaknya jauh dari sumber penyakit. 

2. Eradikasi tanaman yang menunjukkan gejala serangan 

Sumber: Dirjen Hortikultura. 2015. Pedoman Pengenalan dan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan pada Bawang Merah.

No comments:

Post a Comment