Tuesday, September 24, 2013

10 Buah-Buahan di Al Qur’an dan Hadist

buah delima

1. Anggur
Dan dari buah kurma dan anggur, kamu jadikan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan (An Nahl: 67)


Nabi Muhammad biasa menyimpan anggur yang sudah dikeringkan yang direndam dalam air. Beliau meminumnya pada hari itu juga atau pada keesokan harinya atau kadang-kadang hari berikutnya lagi (HR Abu Dawud)

Dan Dia-lah yang menjadikan kebun berjunjung dan tidak berjunjung, kebun kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang sama (bentuk dan warnanya) dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) jika berbuah dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya). Dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menukai orang –orang yang berlebihan (Al An’am: 141).


Nabi Muhammad bersabda: “mukmin sejati yang membaca Al Qur’an bagaikan buah jeruk yang memiliki rasa yang enak dan aroma yang harum (HR Bukhari dan Muslim)

Dan (kami jadikan) pohon-pohon kurma, keadaannya panjang-panjang. Ia memiliki malai yang bertumpuk-tumpuk (Qaf: 10)

Dan bumi itu Dia hamparkan untuk makhluk. Padanya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak-kelopak mayang (Ar Rahman:11)

Nabi Muhaamad berkata kepada Aisyah: “ Wahai Aisyah, rumah yang tiada kurma di dalamna adalah kelaparan bagi penghuninya (HR Muslim)

5. Labu
Nabi Muhammad bersabda: “biarkanlah mereka memakan labu, karena labu meragsang akal dan otak (HR Muslim).

Saya (Anas Bin Malik) melihat nabi mencari potongan labu dari setiap sisi piring. Sejak saat itu saya mulai menyukai labu (HR Tirmidzi)

6. Mentimun
Dan ingatlah ketika kamu berkata: “Hai Musa, kami tidak bias tahan dengan satu macam makanan saja, sebab itu, mohonkanlah untu kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan kepada kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.. (Al Baqarah: 61)

Nabi Muhammad menyukai mentimun (HR Tirmidzi)
Saya melihat Nabi Muhammad mengkonsumsi mentimun dan kurma segar (HR Muslim dan Tirmidzi)

Dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya (Al Waqiah:29)

Diantara buah-buahan yang disukai Nabi Muhammad adalah anggur dan semangka (HR Abu Dawud)
Saya melihat Rasulullah memakan semangka dan kurma (HR Tirmidzi).


9. Tin
Demi tin dan zaitun, dan bukit Sinai dan negeri yang aman, sungguh kami teah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (At-Tin: 1-4).

Dari pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan (Al Mu’minuun: 20)

Rasulullah bersabda: “ambillah minyak zaitun dan balurlah pada tubuh. Ia suci dan diberkahi (HR Tirmidzi)

Sunardi. 2008. Nabi Saja Suka Buah. Aqwamedika, Surakarta.

No comments:

Post a Comment