Wednesday, October 2, 2013

Ayat Al Qur’an tentang Delima

buah delima
Dan Dia-lah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau . Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa . Perhatikanlah buahnya ketika pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang beriman (Al-An’am: 99)


Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (Al An’am:141)

Di dalam keduanya ada bemacam buah-buahan, kurma, dan delima (Ar-Rahman:68)


Sunardi. 2008. Nabi saja Suka Buah. Aqwamedika, Surakarta

No comments:

Post a Comment