Thursday, October 3, 2013

Ayat Al Qur’an tentang Zaitun

buah zaitun dalam al quran
Dan Dia-lah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau . Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa . Perhatikanlah buahnya ketika pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang beriman (Al-An’am: 99)

Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (Al An’am:141)

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman : zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan (An-Nahl: 11)


Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan (Al Mu’minuun:20)

Seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur suatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api (An Nur:35)

Dan Zaitun dan kurma (Abasa:29)

Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai (At Tin:1-2)

Sunardi. 2008. Nabi saja Suka Buah. Aqwamedika, Surakarta

Sumber gambar: https://www.islampos.com/wp-content/uploads/2019/10/zaitun.jpg

No comments:

Post a Comment